Het Keltische feest "Imbolc"

kondigt het begin van de lente aan

Het begin van de lente, grote schoonmaak

Vertrekkend vanuit traditionele juridische waarden streeft IMBOLC naar de optimale oplossing. Met grondige ervaring in de advocatuur worden solide juridische vaardigheden enkel ingezet als een middel tot het doel. Informeren alleen is niet genoeg. IMBOLC adviseert daadwerkelijk en staat bij. Hands-on, doelgericht en met een open oog voor steeds veranderende omstandigheden.

De wereld ontwikkelt zich snel. IMBOLC speelt op die ontwikkeling in door zichzelf te hebben gevormd als een neuraal netwerk. Wendbaar, flexibel en bovenal met goede verbindingen met een breed scala van nationale en internationale specialisten op verschillende gebieden die deze visie onderschrijven en ondersteunen. Zo is IMBOLC in staat door met elkaar verbonden specialistische kennis on-demand advies en bijstand te leveren.

IMBOLC heeft de focus op ondernemers en bedrijven en specialiseert zich op het gebied van ondernemingsrecht, fiscaal recht, financieel-economische zaken en procedures.